MUDr. Jana Zámečníková

Nám. Svobody 112
411 72 Hoštka
Firemní telefon: +420 416 814 148, +420 416 821 475
IČ: 46772073Co je aktuálního u nás?

 

Dovolená

7.7.-16.7.2021

Zastupuje MUDr. Ševčíková, Štětí.

 

Ordinace bez lékaře (pouze se zdravotní sestrou):

20.5.2021

24.5.2021

19.8.2021

 

 V pátek, 2.7.2021, bude ordinace na ČEPRU uzavřena z důvodu očkování pacientů proti COVID-19 v Hoštce.

Nominovat

Informace o ordinaci MUDr. Jana Zámečníková

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Celotělová a ušní AKUPUNKTURA

    

MUDr. Jana Zámečníková pracuje jako všeobecný praktický lékař v Hoštce u Roudnice nad Labem a jako lékař pracovně lékařské služby firmy Čepro Roudnice n.Labem. Zajištuje komplexní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči v oboru všeobecného lékařství pro dospělé a pracovně lékařskou péči řadě firem. Pečuje o nekomplikované diabetiky II. typu. Pracuje v oblasti nekonvenční medicíny, zabývá se klinickou homeopatií, fyziologickou regulační medicínou, Bachovou květovou terapií, elektroakupunkturou podle Dr. Volla /EAV/ a celotělovou a ušní čínskou akupunkturou.

Od r. 2004 je nositelkou třetího Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů.

Ordinace je zařazena do programu kvality péče AKORD.

 

Ordinace Hoštka                    

Nám. Svobody 112

411 72 Hoštka

tel.  420 416 814 148

Ordinace pracovně lékařské služby ČEPRO a.s.

Hněvice 62

411 08 pošta Štětí

tel.  420 416 821 475

 

Přístrojové vybavení ordinace:

 • ABIsystém - přístroj ke stanovení pažně kotníkového indexu, který slouží k diagnostice ICH DK a stanovení možného rizika cévních příhod /CMP, infarktu myokardu/
 • Quo Test - přístroj ke stanovení glykovaného hemoglobinu u diabetiků
 • Coagu Chek- přístroj ke stanovení INR /hodnoty antikoagulace u chronické antikoagulační léčby/
 • Tlakový Holter – přístroj ke 24 hodinové monitoraci krevního tlaku
 • EAV Vistron – přístroj k měření EAV
 • Přístroje Quick Read + Quick Read Go 
  • k vyšetření CRP – test k okamžitému rozlišení virové a bakteriální infekce
  • vyšetření FOB test ke stanovení okultního krvácení ve stolici
 • URI TEX – analysátory moče ke stanovení 11 močových parametrů
 • Glukometry - přístroje ke stanovení hladiny glukozy v krvi
 • Monitor spánku PolyWatch YH-600A Pro (K monitoraci a vyloučení spánkového apnoe)
 • Pulsní oxymetrie - měření okysličování krve
 • Exdia TRF Analyzer Plus k diagnostice CRP, D-Dimer, NT- proBNP, Troponin I, iFOB, PCT, PSA (t-PSA, f-PSA), Strep A, Influenza A/B, COVID -19 antigen a protilátek IgG a IgM

 

 

Fotografie a videa

Kontaktní osoby

Lékař : MUDr. Jana Zámečníková

Zdravotní sestra : Monika Goldbergová

                                

MUDr. Jana Zámečníková

Narodila se v r. 1960 v Roudnici nad Labem. Vystudovala gymnázium v Litoměřicích a v r. 1988 promovala na Fakultě všeobecného lékařství University Karlovy v Praze. V 11/1993 atestovala v oboru všeobecného lékařství. V r. 1996 absolvovala postgraduální kurz v diabetologii pro praktické lékaře.

Od r. 1999 se zabývá metodami nekonvenční medicíny:

 • v letech 1999-2000 - studium francouzské homeopatické školy CEDH  /mezinárodní homeopatický diplom CEDH předán v 10/2000/
 • v roce 2006 - studium Bachovy květové terapie
 • v roce 2007 - studium 3 stupnů kineziologie van Brain /Three In One Concepts/
 • v letech 2010-2011 - studium dvouleté školy indické homeopatie Dr. M.+L. Sehgala v Bratislavě
 • v letech 2012-2013 – studium mezinárodní akademie fyziologické regulační medicíny  /diplom předán v 10/2013 na lékařské fakultě v Miláně/
 • v letech 2012-2014 – studium elektroakupunktury podle Dr. Volla zakončené zkouškou v 2/2014
 • v roce 2016 - studium akupunktury na Katedře akupunktury ILF Praha zakončené zkouškou v lednu 2017
 • v letech 2017-2020 - studium školy Tradiční čínské medicíny v Hradci Králové
 • v ĺetech 2018-2019 - studium čínské ušní akupunktury

 

Byla posluchačkou řady seminářů homeopatických škol: francouzské, kanadské, holandské a rakouské, seminářů FRM, EAV a AKUPUNKTURY.

Je členem České lékařské komory, Sdružení praktických lékařů ČR, Lékařské homeopatické asociace, České lékařské akupunkturistické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

 

Cena za služby MUDr. Jana Zámečníková

  Vstupní prohlídka do zaměstnání  440 Kč
  Výstupní prohlídka ze zaměstnání  440 Kč
  Preventivní prohlídka do zaměstnání  440 Kč
  Vyšetření pro řidičský průkaz  440 Kč
  Vyšetření pro zdravotní průkaz  440 Kč
  Vyšetření pro profesní průkaz  440 Kč
  Vyšetření pro zbrojní pas  550 Kč
  Vyšetření pro sportovce (prohlídka pro sportovní činnost)                      385 Kč
  Vyšetření pro interupci s EKG  440 Kč
  Vyšetření k vystavení návrhu na lázně pro samoplátce  440 Kč
  Vyšetření před cestou do zahraničí  440 Kč
  Zpráva pro účast na rekondičních a rekreačních pobytech  285 Kč
  Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta  330 Kč
  Očkování  220 Kč
  Zpráva pro pojišťovny  220 Kč
  Vyšetření k přihlášce na vysokou školu  220 Kč
  Bodové ohodnocení pracovního úrazu  220 Kč
  Zpráva pro Policii ČR, soudy apod.  220 Kč
  Periodická prohlídka (řidič na 60 let)  330 Kč
  Vyšetření EAV - vstupní vyšetření  1000 Kč
  Vyšetření EAV - kontrolní vyšetření

 500 Kč

Čím se zabýváme?

homeopatie, lékař pracovnělékařské služby, všeobecný praktický lékař pro dospělé, elektroakupunktura podle Dr. Volla (EAV), fyziologická regulační medicína

Kde nás najdete?